Aktualności

Moc wiążąca wyroków uznających postanowienia wzorca umowy za niedozwolone

Ocena niedozwolonego charakteru danych postanowień powinna się dokonywać wyłącznie w świetle danego wzorca i wszystkich jego postanowień (art. 385[2] k.c. Jest oczywiste że poszczególne wzorce stosowane w obrocie różnią się od siebie, choćby ze względu na sektor gospodarki i rodzaj stosunków umownych.

Czytaj dalej Moc wiążąca wyroków uznających postanowienia wzorca umowy za niedozwolone